Çekirge Travestileri

Bursa’nın güzel semtleri arasında yer alan Çekirge içerisinde de farklı kimliklere sahip olan kişilerin yaşantılarını devam ettirdiği görülebilen bir durum olarak ifade edilmektedir. Çekirge Travesti bireyler de bu şehir içerisinde son derecede önemli bir noktada yer alarak hayatlarını mümkün mertebe en iyi sonuçlara ulaşabilmeleri noktasında da bu bölgede ön planda yer alarak en uygun sonuçlara […]

Görükle Travestileri

Bursa’nın önemli noktalarından olan Görükle, oldukça kalabalık bir ilçe olduğundan dolayı farklı farklı insanların yaşam alanları olarak ifade edilen kentlerden bir tanesidir. Görükle travestileri de nüfus içerisinde yer alarak halk ile beraberce yaşayan kişiler olarak bilinmektedir. Gündelik hayatlarını sorunsuz bir biçimde gerçekleştirmek konusunda yeterli olan travestilerin herhangi bir olumsuz duruma mahal vermedikleri de gözlemlenebilecek bir […]

Heykel Travestileri

Bursa’nın doğal ve turistik noktaları arasında yer alan Heykel, renkli simaları da içerisinde barındırarak, ne kadar etkili bir yer olduğunu da göstermektedir. Heykel Travesti bireyler de şehir içerisinde gündelik hayatlarını sürdürerek, şehrin apayrı bir renge bürünmelerinde etkili olmuşlardır. Toplumla tümleşik bir yapıda yer alan Heykel içerisinde yaşayan trans bireylerin aynı zamanda da toplum kurallarına aykırı […]

Mudanya Travestileri

Bursa ili içerisinde tatil noktası olarak öne çıkan Mudanya ilçesi içerisinde travestiler de halktan biri olarak kabul edilmekte ve örnek bir yaşantı içerisinde de yer almalarından ötürü ideal bir yaşantıyı ortaya koyabilmektedirler. Mudanya travestileri yaşantılarıyla olumsuz bir izlenim yaratmamakta olup, Mudanya halkı tarafından da benimsenen bir yapıda da yer almaktadır. Mudanya içerisinde son derecede ideal […]

Nilüfer Travestileri

Travestiler her kentte yer alsalar da farklı farklı tepkilerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Tamamen bireysel bir yaşama kapanmak durumunda kalmalarını sağlayan temel hususlar arasında da toplum ile aralarında bağların kurulamamasından kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Bursa Nilüfer içerisinde ikamet eden travestiler için ise bu durum istisna olarak görülebilmektedir. Nilüfer travestileri halkla iç içe bir yaşam içerisinde yer […]

Osmangazi Travestileri

Osmangazi Bursa’nın önemli ilçelerinden olup, nüfus açısından çeşitlilik göstermektedir. Osmangazi şehri içerisinde travestiler de ikamet etmekte olup, kentin bambaşka bir renge bürünmesi aşamasında da etkili bir faktör olarak görülmektedir. Osmangazi travestileri herhangi bir sorun yaratmadan günlük yaşama adapte olan kimlikler olarak görülmektedir. Osmangazi içerisinde gayet sosyal ve elit bir yaşam tarzı içerisinde de varlık göstererek, […]

Setbaşı Travestileri

Bursa ili içerisinde travestiler de yaşamlarını sürdürmekte olup, herhangi bir biçimde toplum içerisinde göze batmadan gündelik hayatlarını devam ettirmektedir. Setbaşı Travestileri içerisinde değerlendirilen kişilerin toplum tarafından herhangi bir saldırı tipine de tanıklık etmeden isteklerini rahatlıkla karşıladıkları durum da gözlemlenebilmektedir. Travestilerin herhangi bir olumsuz hayat gayesi içerisinde olmamasından ötürü de toplum tarafından benimsenerek, herhangi bir sıkıntılı […]

Yıldırım Travestileri

Bursa’nın en kalabalık ilçeleri arasında yer alan Yıldırım içerisinde farklı farklı kimliklere sahip insanların yaşantılarını devam ettirebilmek adına gayret içerisinde yer aldıkları görülebilmektedir. Yıldırım travesti bireyler de bu doğrultuda hareket ederek, günlük yaşantısında herhangi bir değişime gitmeden devam ettirmeye çalışan bireyler olarak da görülmektedirler. Yıldırım içerisinde var olan travestilerin gerek davranışları gerekse de hareketleri ile […]

Altıparmak Travestileri

Bursa içerisinde oldukça rahat bir yaşam söz konusu olmakla beraber, travestiler de bu yaşantının önemli renklerinden bir tanesi olarak ifade edilmektedir. Altıparmak içerisinde de yer alan travestilerin yaşantılarına dair herhangi bir sorun gündeme gelmemekte olup; bu noktada da halk ile kaynaşmış bir biçimde de yaşamlarını idame ettirebilmeleri durumu söz konusu olabilmektedir. Altıparmak travesti bireyler, yaşantıları […]

Bursa Travestileri

Bursa ili içerisinde de farklı kesimlerden insanlar yer alarak, bu şehrin bambaşka bir renkle kaplanmasında etkili bir rol oynuyor. Bursa travestileri kapsamında yer alan kişilerin etkili bir yaşantısı olmakla beraber, herhangi bir sorun teşkil etmeden de ortaya çıkabilmektedir. Bursa içerisinde son derecede sorunsuz bir yaşantı içerisinde de yer alarak; ne kadar ideal bir sonuca da […]