Görükle Travestileri

Bursa’nın önemli noktalarından olan Görükle, oldukça kalabalık bir ilçe olduğundan dolayı farklı farklı insanların yaşam alanları olarak ifade edilen kentlerden bir tanesidir. Görükle travestileri de nüfus içerisinde yer alarak halk ile beraberce yaşayan kişiler olarak bilinmektedir. Gündelik hayatlarını sorunsuz bir biçimde gerçekleştirmek konusunda yeterli olan travestilerin herhangi bir olumsuz duruma mahal vermedikleri de gözlemlenebilecek bir sonuç olarak da ifade edilecektir. Görükle içerisinde yer alan travestilerin de böylelikle ikamet etmelerinde de herhangi bir sorun görünmemekte olup, toplum yaşantısına kolaylıkla adapte oldukları da söylenebilmektedir. Bundan ötürü de oldukça ilgi çeken bir yaşam tarzı içerisinde de yer almalarından ötürü herhangi bir sorunla da karşı karşıya kalmamaktadırlar.
Görükle içerisinde son derecede rahat ve konforlu bir yaşantı içerisinde yer alan travestilerin, ne kadar sosyal oldukları da gözlemlenebilecek bir durum içerisinde de yaşantılarını sürdürebileceklerdir. Görükle travestileri içerisinde yer alan kişilerin sosyallik konusunda da herhangi bir toplum baskısıyla karşı karşıya kalmadan istediklerini gerçekleştirebilmeleri durumu söz konusu olmaktadır. Oldukça canlı bir yaşantıya sahip olan Görükle’de yaşantısını sürdüren travestilerin oldukça etkili bir yaşantı içerisinde oldukları da gözlemlenebilmektedir. Halkın içerisinde değerlendirilerek herhangi bir biçimde dışlanmayan travestilerin oldukça mükemmel şartlara da sahip oldukları da görülebilmektedir. Böylelikle de ne kadar uygun şartları Görükle içerisinde bulabildikleri de öne çıkacak olan bir durumdur.
Görükle civarında var olan travestiler aynı zamanda da refah düzeyleri yüksek ve elit sınıfında değerlendirilebilecek bir statüye sahip olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Görükle travestileri toplum içerisinde gündelik hayatlarını mükemmel bir biçimde sürdürerek, toplum kurallarına aykırı bir biçimde de hareket etmemektedir. Bu tip bir durumun gelişmesinden ötürü de toplum tarafından hor görülmeyerek, benimsenen bir noktada da varlık göstermektedir. Görükle içerisinde fazlasıyla aktif bir yaşantıya dahil olmaları konusunda da herhangi bir sorun gündeme gelmemekte olup, karşılıklı ikili ilişkilerin gelişmiş olduğu bir ilçe olarak da değerlendirilmektedir. Buna bağlı olarak da halk içerisinde değerlendirilebilecek bir konumda da kabul görebilecek statüyü de edinmiş bir şekilde hareket edecektir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir